Атанаска Стоилова

Атанаска Стоилова

Старша медицинска сестра
Отделение по инфекциозни болести

Специалност: