Ивка Тодорова

Ивка Тодорова

Старша медицинска сестра
Отделение по инфекциозни болести

Специалност: