Исмет Тахсинов

Д-р Исмет Тахсинов

Лекар-специалист
Отделение по кардиология

Специалност: Кардиология