Левент Апти

Д-р Левент Апти

Лекар-специалист
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Специалност: Анестезиология и реанимация