Людмила Йорданова

Д-р Людмила Йорданова

Началник отделение
Отделение по вътрешни болести

Специалност: Кардиология, Вътрешни болести