Мария Денчева

Мария Денчева

Старша медицинска сестра
Отделение по вътрешни болести

Специалност: