Мария Пеева

Д-р Мария Пеева

Лекар-специалист
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Специалност: Анестезиология и реанимация