Милена Бозаджиева

Милена Бозаджиева

Старша медицинска сестра
Отделение по ортопедия и травматология

Специалност: