Благодарствен адрес до фирма ЕТ "Мидия - Милен Ангелов"

ДО

Г-Н МИЛЕН АНГЕЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА ЕТ „Мидия – Милен Ангелов”

ГР. РАЗГРАД

 

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н  А Д Р Е С

 

Уважаеми г-н Ангелов,

 

От името на цялото ръководство на МБАЛ „Свети Иван Рилски” – Разград АД, изказваме своите най-сърдечни благодарности за подкрепата, която ни оказахте с цел успешното реализиране на Конкурса за детска рисунка по повод Великден и Рамазан Байрам.

Благодарим Ви за финансовата помощ, без която закупуването на наградите за победителите нямаше да бъде възможно.

Децата са нашето бъдеще и всяка инвестиция в тях е крачка към превръщането им в по-добри и достойни хора.

Пожелаваме на Вас и Вашето семейство здраве, още много лични и професионални успехи, късмет във всяко ново начинание и нестихващи положителни емоции!

 

27.04.2023г.,                                                                           

Гр. Разград

 

С уважение:

Д-р Станимир Георгиев

Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски”