Д-р Жеков остава директор на болницата след днешно общо събрание

Днес се проведе извънредно общо събрание на „Св.Иван Рилски“ АД. На него държавата, която притежава 440.02 акции, или 86.83 процента от капитала на дружеството, бе представлявана от упълномощен представител на РЗИ. На заседанието присъства и представител на Община Разград, която е собственик на 25 415 акции /5.01 процента от капитала на дружеството/.

Общото събрание реши, че се запазва досегашният съвет на директорите на лечебното заведение – председател на борда остава Теодор Гарвалов, изпълнителен директор – д-р Гечо Жеков, за член на съвета на директорите си остава д-р Петър Тодоров.   

Министерството на здравеопазването, който е принципал на областната болница, запазва доверието си към сегашния ръководен екип.