ЗОВ ЗА ПОМОЩ

„Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД ГР. Разград,
Спешно търси лекар неонатолог или педиатър и лекар със специалност акушерство и гинекология на основен трудов договор.
МНОГО ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.
Възможност за подсигуряване на жилище при необходимост.

За допълнителна информация Юлиян Стойчев – тел: 0879114241