Конкурс за най-красива детска рисунка

МБАЛ „Свети Иван Рилски" - Разград организира конкурс за най-красива детска рисунка по повод предстоящите празници Великден и Рамазан Байрам

     МБАЛ „Свети Иван Рилски" организира конкурс за най-красива детска рисунка в две възрастови групи:

  • I - деца в предучилищна група в детска градина;
  • II - деца от I-ви до VI-ти клас;

    Темите на конкурса са:

  • „Толерантността през моите очи - заедно сме по-силни и по-добри"
  • „Различни, но винаги ръка за ръка - как празнуваме Великден и Байрам заедно".

     Повод за конкурса са предстоящите религиозни празници - Великден (14-17.04.2023г.) и Рамазан Байрам (21-23.04.2023г.).

     Целта на инициативата е да се стимулират творческата активност, фантазията и интереса на децата към опознаване на културното мноогобразие. Конкурсът провокира мисленето им, дава им свобода да изразят личната си позиция за културата, нравите и бита на различните вероизповедания в България. Участието на децата ще им помогне да развият своите умения за изразяване на чувства, емоции и разбирания чрез изкуство, да осъзнаят по-добре понятието „толерантност" и да се замислят върху него.

      Условия за участие:

  • Всяко дете представя по 1 брой рисунка по една от двете теми;
  • Използваните материали са без ограничение;
  • На гърба на рисунката трябва да има:

-         данни на автора /имена, учебно заведение, телефон за връзка/

-         данни за учителя /имена, учебно заведение, телефон за връзка или e-mail/

-         кратко описание на творбата;

       Срокът за представяне на рисунките е до 24.04.2023г., а победителите ще бъдат обявени до края на месец Април.

        Творбите трябва да бъдат предадени на регистратурата на МБАЛ „Свети Иван Рилски" - град Разград.

03.04.2023г.

д-р Станимир Георгиев

Изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Иван Рилски;