Обява свободни работни места за длъжност "Шофьор"

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД

О Б Я В Я В А

ЧЕТИРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР” 

   I. Изисквания за заемане на обявената позиция:

            - Образователно-квалификационна степен: Средно образование;

            - Свидетелство за управление на МПС категория „B” или „С“;

            - Готовност за работа на смени, съгласно график;

 

            II. Допълнителни изисквания:

            - Физическа, психическа и емоционална устойчивост ;

            - Способност за бърза ориентация в ситуацията и вземане на адекватни решения;

            - Способност за координация и концентрация ;

            - Спазване на професионална етика;

            - Умения за работа в екип.

 

            III. Ние предлагаме.

-        Отлично възнаграждение;

 

            IV. Необходими документи за участие.

-     Заявление от кандидата в свободен текст;

-        Автобиография – Европейски формат със снимка;

-        Копие от диплома;

           

            Документите се подават във Фронт Офиса на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, град Разград, ул. „Коста Петров” № 2, административна сграда, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или чрез упълномощен представител.

            Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.

           

            Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на среща за разговор.

           

            За справки и допълнителна информация: телефон +359 84 624 321.

 

 

Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

          Изпълнителен дикретор на

           „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД