МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ МЕСТА:


16.06.2022
четвъртък

 • 2-ма лекари със специалност Хирургия;
 • 3-ма лекари със специалност  Вътрешни болести;
 • 2-ма лекари със специалност Хематология;
 • 1 лекар със специалност Трансфузионна хенатология
 • 2-ма лекари със специалност Педиатрия;
 • 2-ма лекари със специалност Неонатология;
 • 2-ма лекари със специалност Анестезиология и интензивно лечение;
 • 2-ма лекари със специалност Психиатрия;
 • 1 лекар със специалност Пневмология и фтизиатрия;
 • 2-ма лаборанти - Кръвен център;
 • 15 медицински сестри;
 • 5 акушерки.

 

За контакти:

084/628468 – Ръководител направление „Икономически дейности”.