ОБЯВА


17.09.2020
четвъртък

„МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД  ГР. РАЗГРАД, СПЕШНО ТЪРСИ  ЛЕКАР С ПРИЗНАТА  СПЕЦИАЛНОСТ ПО „СПЕШНА МЕДИЦИНА” ИЛИ С ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” И МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В СТРУКТУРА ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 30.04.2020 Г.

 

 

 

За контакти:

0879114241 – Ръководител направление икономически дейности

e-mail: mbal@bogytec.com