Обява за свободни места за лекари специализанти


15.03.2021
понеделник

Обява свободни работни места за лекари специализанти, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването изменена чрез заповед № 19 РД-19-7/29.10.2020г., по следните специалности:

• Вътрешни болести;
• Пневмология и фтизиатрия;


Обявата може да изтеглите от тук

От 01.04.2021 до 15.04.2021 ще се проведе конкурс от назначена от работодателя комисия.

Класирането ще се обяви до 20.04.2021 на интернет страницата на МБАЛ Разград.