Обява за свободни работни места лекари специализанти


11.02.2022
петък

ОБЯВА 

Конкурс за заемане на длъжността:

  • "Лекар, специализант Нервни болести" - 1бр.;
  • "Лекар, специализант Психиатрия" - 1бр.

Обявата може да изтеглите от тук.

Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени чрез публикуване на съобщение на сайта на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” АД - www.hospitalrazgrad.bg.