Обява свободни работни места за лекари специализанти


15.03.2021
понеделник

Обява свободи работни места за лекари специализанти, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

 

 •  Акушерство и генекология;
 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Гастроентерология;
 • Нервни болести;
 • Ортопедия и травматология;
 • Педиатрия;
 • Пневмология и фтизатрия;
 • Психиатрия;
 • Образна диагностика;
 • Хирургия;
 • Ушно носно гърлени болести;
 • Клинична лаборатория;

 

 

Обявата може да изтеглите от тук

От 01.04.2021 до 15.04.2021 ще се проведе конкурс от назначена от работодателя комисия.

Класирането ще се обяви до 20.04.2021 на интернет страницата на МБАЛ Разград.