Обява свободни работни места за лекари специализанти


14.04.2022
четвъртък

ОБЯВА 

Конкурс за заемане на длъжността:

  • "Лекар, специализант Педиатрия" - 1бр.;
  • "Лекар, специализант Анестезиология и интензивно лечение." - 1бр.
  • "Лекар, специализант Ортопедия и травматология" - 1бр.

Обявата може да изтеглите от тук.

Обявите за всяка специалност може да изтеглите: Анестезиология и интензивно лечение и Педиатрия 
Обявата може да изтеглите от тук: Ортопедия и травматология

 

Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени чрез публикуване на съобщение на сайта на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” АД - www.hospitalrazgrad.bg.