Орлин Симов

Д-р Орлин Симов

Началник отделение
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Специалност: Физикална и рехабилитационна медицина

Завършва през 2001г. Медицински университет - гр.Варна.
Допълнителна квалификация: Спортна медицина