Отделение по акушерство и гинекология

Телефони за контакт: 084/614 326

Отделение по акушерство и гинекология – ІІ ниво, 20 легла, в т.ч

-  легла за краткосрочен престой – 2, със следните дейности:
Родилна помощ

За прием на раждащи жени  - 8;
Акушерски стационар с родилна зала;
Стационарна гинекологична дейност - 4.
Стационар със структура по патологична бременност - 8
Неонатология – І ниво - 8