Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Телефони за контакт: 084/614 333

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – ІІІ ниво, с разкрити 10 легла в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2

Отделението е създадено през 1975г. Функционира с 10 легла, разположени в три зали, които са снабдени с необходима техника и апаратура. В отделението се лекуват болни с нарушения на основните жизнени функции от почти всички профили. Разполагаме с необходимата апаратура за осъществяване на продължителна дихателна реанимация. Обезпечават се всички видове оперативни интервенции с обща анестезия. Използват се всички анестезионни техники.