Отделение по вътрешни болести

Телефони за контакт: 084/614 266

Отделение по вътрешни болести - ІІ ниво с разкрити 18 легла, в т.ч. легла за активно лечение с дейности  с преобладаваща терапевтична насоченост:


   Ендокринология  и болести на  обмяната – І ниво - 5;
   Нефрология – IІ ниво - 3;
   Ревматология – ІІ ниво- 5
   Непрофилирани - 2