Отделение по гастроентерология

Телефони за контакт: 084/614 256

Отделение по гастроентерология – ІІ ниво, с разкрити  15 легла,  в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 5.

Това е единственото специализирано в Разградска област отделение за извършване на съвременна качествена диагностика на заболявания на храносмилателната система  и адекватно компетентно лечение.

Отделението  разполага с новоизграден гастроцентър, обзаведен със съвременна видеоендоскопска аппаратура «Олимпус».

Освен диагностични процедури се извършват и терапевтични процедури (полипектомии, хемостази). Отделението разполага с нов съвременен ехографски апарат, който позволява извършването на биопсии под ехографски контрол и контрастно усилена ехография.