Отделение по инфекциозни болести

Телефони за контакт: 084/614 269

Отделение по инфекциозни болести  е с ІІ ниво на компетентност. 

Основна дейност е изолация, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат.

Отделението разполага с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата.

В отделението се лекуват тежко протичащи форми на инфекциозните заболявания - чревни, хепатитни, въздушно-капкови, покривни и невроинфекции