Отделение по кардиология

Телефони за контакт: 084/614 253

Кардиологично отделение ІI ниво с 20 легла ,  в т.ч.:

- легла за активно лечение – 20 

-  легла за интензивно лечение – 6;