Отделение по ортопедия и травматология

Телефони за контакт: 084/614 335

Отделение по ортопедия и травматология – ІІ ниво, с разкрити  14 легла в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2.