Отделение по очни болести

Телефони за контакт: 084/614 279

Отделение по очни болести – ІІ ниво, с разкрити 10 легла.

Разполага и с легла/места за краткосрочен престой – 5.

Отделение по очни болести е обезпечено с нов апарат за факоемулсификация, произведен 2015г. и с нови диагностични апарати. 

В отделението се извършват операции на очните придатъци вкл. отстраняване и пластика на туморни образувания; птеригиум (външно перде) и катаракта (вътрешно перде) по съвременен безкръвен и безшевен метод (факоемулсификация).

Съвременно лечение на глаукома и консервативно лечение на всички заболявания на очите.