Отделение по педиатрия

Телефони за контакт: 084/614 264

Отделение по педиатрия – ІІ ниво, с разкрити  20 легла, като легловата база за интензивно лечение са 5.

В отделението работят лекари с придобита специалност по детски болести и двама специализиращи лекари.

Основната дейност на отделението е диагностично - лечебна.

Извеждат се деца с дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност, гърчови състояния, кетоацидоза, хипогликемия, остра бъбречна недостатъчност и др.