Отделение по пневмология и фтизиатрия

Телефони за контакт: 084/614 289

Отделение по пневмология и фтизиатрия  – ІІ ниво,
с разкрити  33 легла, като леглата за краткосрочен престой са 2, а тези за продължително лечение – 10:

- пулмологични легла – 25 с легла за интензивно лечение – 3;

- фтизиатрични легла – 8;

Отделението е с разкрити два сектора - пневмологичен - за лечение на болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и фтизиатричен - за лечение на болни с туберкулоза.

Разполага с необходимата апаратура за диагностика и лечение на белодробните заболявания.