Отделение по психиатрия

Телефони за контакт:

Отделение по психиатрия – ІІ ниво, с разкрити 40 легла.

Психиатричната помощ в Разградска област съществува от 1967 г.

Обемът на специализираната диагностично - консултативна психиатрична практика включва следните услуги:
• клинико-психологична оценка;
• клинична;
• експертна и специална психиатрична оценка;
• водене на медикаментозна терапия;
• водене на психотерапия;
• съветване;
• психосоциални интервенции;
• водене на фамилна терапия;
• указване на подкрепа в общността;
• специализирани психиатрични интервенции.