Отделение по ушно-носно-гърлени болести

Телефони за контакт: 084/614 283

Отделение по ушно-носно-гърлени болести – ІІ ниво, с разкрити 10 легла в т.ч:

- легла/места за краткосрочен престой – 4.

В отделението се извършват малки и средни оперативни интервенции, екстракции на чужди тела, аудиометрии