Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Телефони за контакт: 084/614 329

Отделение за рехабилитация - ІI ниво, с разкрити 14 легла в т.ч. с легла/места за краткосрочен престой – 2;Отделението е оборудвано със съвременна физиотерапевтична апаратура и уреди за рехабилитация на пациенти с ортопедични, неврологични и др. заболявания.

Началник отделение – д-р Орлин Симов – специалност  физикална и рехабилитационна медицина
Завършва през 2001г. Медицински университет - гр.Варна.
Допълнителна квалификация: Спортна медицина