Отделение по образна диагностика и Компютърна томография

Телефон за контакт: 084/614 286

В отделението се извършват всички конвекционални рентгенови изследвания, сонографски изследвания и компютърна томография на централна нервна система, торакс, корем, малък таз и опорно-двигателен аппарат.