Петранка Кръстева

Петранка Кръстева

Старша медицинска сестра
Отделение по педиатрия

Специалност: