Клинични пътеки

Дейности за които „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД е сключила договор с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването за оказване на болнична медицинска помощ през 2020г.

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

"Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск без кодове ** 75.1 (16600-00), **75.3 (16600-00;90487-00), **75.35 (16600-00)"

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 13 гест. с.

005

Раждане

006

Грижи за здраво новородено дете

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18години

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

040.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

040.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

041.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18-годишна възраст

041.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18-годишна възраст

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18-годишна възраст

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

054.1

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация за лица над 18г.

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити над 18 години

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити под 18 години

058.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за лица над 18г.

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

064.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

064.2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация за лица над 18г.

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация над 18 години

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт над 18 год.

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години

078.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

078.2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

084.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

084.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

087.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

087.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

088.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

088.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

089.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

090.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

091

Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108

Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

160

Нерадикално отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години-само в условия на спешност

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години- само в условия на спешност

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години-само в условия на спешност

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години-само в условия на спешност

179

Оперативни процедури върху апендикс-само в условия на спешност

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187

Оперативни процедури върху черен дроб

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195

Оперативно лечение при остър перитонит

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания

202

Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

205

Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209

Хирургично лечение при травма на главата

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

217.1

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220.2

Оперативни процедури в областта на рамения пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст(лъч)

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура