Румяна Андреева

Румяна Андреева

Старша медицинска сестра
Отделение по хирургия

Специалност: