Силвия Михнева

Силвия Михнева

Старша медицинска сестра
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Специалност: