Теодора Николаева

Теодора Николаева

Старша медицинска сестра
Отделение по пневмология и фтизиатрия

Специалност: