Юнал Кьосев

Д-р Юнал Кьосев

Специализант
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Специалност: