Обява свободни работни места


19.08.2021
четвъртък

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ        „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД  ГР. РАЗГРАД, ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.

 

 

За контакти:

0879114241 – Ръководител направление икономически дейности

e-mail:mbal@bogytec.com