Медицински съвет

В „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД, функционира Медицински съвет в състав:

Председател: д-р Гечо Жеков  – Изпълнителен директор

Членове:

 1. д-р Румен Русанов – Началник отделение по вътрешни болести
 2. д-р Стефан Димов – Началник кардиологично отделение
 3. д-р Димитричка Стоева – Началник отделение по гастроентерология
 4. д-р Петър Тодоров – Началник отделение по нервни болести
 5. д-р Галя Тавкова – Началник отделение по детски болести
 6. д-р Албена Княжева – Началник отделение по инфекциозни болести
 7. д-р Евгений Генев – Началник отделение по хирургия
 8. д-р Борислав Борисов – Началник отделение по ортопедия и травматология
 9. д-р Мариана Радева – Началник отделение по очни болести
 10. д-р Светломир Маринов – Началник отделение по ушно-носно-гърлени болести
 11. д-р Мишел Озиолор – Началник отделение по акушерство и гинекология
 12. д-р Георги Кулишев – Началник ОАИЛ
 13. д-р Полина Гоцева – Началник отделение по пневмология и фтизиатрия
 14. д-р Петър Вълканов – Началник отделение по психиатрия
 15. д-р Орлин Симов – Началник отделение за рехабилитация и физиотерапия
 16. д-р Пламен Станев – Началник отделение по хемодиализа
 17. д-р Калушка Петрова – Началник отделение по трансфузионна хематология
 18. д-р Илияна Кръстева – Началник клинична лаборатория
 19. д-р Екатерина Кубратова – Началник микробиологична лаборатория
 20. д-р Атанас Тодоров – Началник отделение по образна диагностика
 21. д-р Диана Василева – Началник отделение по съдебна медицина
 22. д-р Пенка Колова – Началник отделение по патологоанатомия
 23. д-р Венцислав Шопов – Председател ТЕЛК
 24. д-р Кръстьо Кръстев - Началник спешно отделение
 25. маг.фарм. Даниел Цветков – Управител болнична аптека
 26. м.с. Пламенка Николаева – Главна медицинска сестра