Снежина Димитрова

Д-р Снежина Димитрова

Лекар-специалист
Отделение по акушерство и гинекология

Специалност: Акушерство и гинекология