Утвърден ценоразпис

Ценоразпис нна медицинските дейности, осъществявани по желание на
пациенти в МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград АД

Ценоразпис