Румяна Андреева

Румяна Андреева

Главна медицинска сестра
Отделение по хирургия

Специалност: