Мехмед Алидов

Д-р Мехмед Алидов

Специализант
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Специалност: