Кериме Али

Кериме Али

Старша медицинска сестра
Отделение по нервни болести

Специалност: