Покана за представяне на оферти

По повод годишния финансов отчет на МБАЛ Разград, каним всички заинтересовани лица да предоставят оферта за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград АД

Поканата може да прочетете тук