ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

МБАЛ "Разград" спешно се нуждае от медицински сестри, за да гарантира качествена медицинска помощ за пациентите от Инфекциозно отделение.
За позицията могат да кандидатстват и медицински сестри в пенсионна възраст.
Предлага се добро трудовото възнаграждение.
За контакти: тел: 0879 114 241