Тодор Тодоров

Д-р Тодор Тодоров

Лекар-специалист
Отделение по хирургия

Специалност: Хирургия